VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - DĚJINY KLÁŠTERA PREMONSTRÁTEK CHOTĚŠOV (19.04.2021 - 23:40)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

EDICE > Mimo edice > DĚJINY KLÁŠTERA PREMONSTRÁTEK CHOTĚŠOV

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

DĚJINY KLÁŠTERA PREMONSTRÁTEK CHOTĚŠOV

DĚJINY KLÁŠTERA PREMONSTRÁTEK CHOTĚŠOV

ISBN 978-80-86829-46-3
Autor – Hlinomaz Milan
Počet stran – 248
Cena – 290 Kč
Formát – 143×200
 

Vydáno pro občanské sdružení Klášter Chotěšov.


Nejvýznamnější duchovní institucí na jižním Plzeňsku byla bývalá kanonie premonstrátek v Chotěšově. Tento klášter sehrál zásadní kultivační úlohu při kolonizaci Chotěšovska, což konkrétně znamená zemědělskou a lesnickou činnost včetně rybářství, spolu s duchovním a kulturním působením na široké okolí. K historii této instituce existuje několik starších nepublikovaných a tudíž těžko přístupných studií (V. Bogner 1935, V. Bok 1961, J. Čechura 2002). Moderní monografie však dosud chyběla. PhDr. Milan Hlinomaz Ph.D. se rozhodl tuto mezeru zaplnit. Jako autor řady publikací k dějinám českých klášterů, především premonstrátů a cisterciáků, předkládá dnes čtenářům svoji novou monografii „Dějiny kláštera premonstrátek Chotěšov".

Práci založil na využití staršího bádání a podrobného studia pramenů. Členění do tématických kapitol je přehledné a pro čtenáře praktické. Prochází dějiny kláštera postupně podle pontifikátů jednotlivých proboštů. Následně si zvlášť všímá hospodářství, života komunity, národnostní problematiky a stavební podoby.

Práce je vybavena standardním poznámkovým aparátem, seznamy pramenů a literatury. Snadnější využití knihy umožní jmenný a místní rejstřík.

Kniha podchytila dějiny kláštera od jeho založení do jeho zrušení Josefem II.

Nutno říci, že jeho dramatické dějiny nekončí tímto rokem. Další dějiny jsou zde zachyceny stručnou chronologickou tabulkou. A zde je připravena půda pro další historické studie.