VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - JAN JIŘÍ KRNOVSKÝ (20.04.2021 - 00:54)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

EDICE > Osobnosti českých a moravských dějin > JAN JIŘÍ KRNOVSKÝ

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

JAN JIŘÍ KRNOVSKÝ

JAN JIŘÍ KRNOVSKÝ

ISBN 80-86829-11-1
Autor – Fukala Radek
Vydání – 2005
Počet stran – 408
Cena – 250 Kč
Formát – 205×150
 

Doslov: Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Kapitola o jezdecké pečeti Jana Jiřího: Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

92 barevných a černobílých vyobrazení, mapy, tabulky, rodokmeny, poznámky, použité prameny a literatury, rejstříky a německé resumé.

Životní osudy jedné z nejvýznamnějších a neprávem opomíjených postav tragického bělohorského období, slezského knížete Jana Jiřího Krnovského z Hohenzollernu.

Resumé v německém jazyce.

 

 

 

 

Z obsahu knihy:

Několik slov úvodem o neznámém markraběti

Odkaz předků

Cesta norimberských purkrabí ke kurfiřtskému titulu

Osudový nástup franských Hohenzollernů

Úspěchy a prohry prvního krnovského Hohenzollerna

Jiří Fridrich Braniborsko-Ansbašský – obnovitel moci v nových podmínkách

Rozkvět moci braniborských Hohenzollernů

Slezský kníže krnovský

Studia a štrasburská aféra

Nové možnosti Jana Jiřího v zemích Koruny české

V čele slezské opozice

Nezdařený pokus o širší konfederaci

Zlatý věk krnovského knížectví

Konec habsburské dynastické krize

Úhlavní nepřítel Habsburků

Stittenova mise

Markraběcí cesta ke konfliktu

Česká válka: velká příležitost Jana Jiřího Krnovského

Nové konfederační naděje a česko-falcké království

Nebezpečná polsko-slezská hranice

Korunovační jízda zimního krále do Vratislavi

Nezdary povstaleckého tábora a obrana Lužice

Prokletý arcirebel

Zpráva o strašné řeži

Sedmihradský spojenec a promarněné markraběcí tažení

Falcká válka a smutný konec krnovského knížete v Uhrách

Kavalír dvou světů