VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - KLÁŠTER MINORITŮ A KLARISEK V ČESKÉM KRUMLOVĚ (01.12.2023 - 18:28)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

EDICE > Zakázky – knihy vyrobené pro instituce, obce… > KLÁŠTER MINORITŮ A KLARISEK V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

KLÁŠTER MINORITŮ A KLARISEK V ČESKÉM KRUMLOVĚ

KLÁŠTER MINORITŮ A KLARISEK V ČESKÉM KRUMLOVĚ

ISBN 978-80-86829-99-9
Autor – Rywiková Daniela (ed.)
Vydání – první 2015
Počet stran – 380
Jazyk – český
Cena – 0 Kč
Vazba – celoplátěná vazba kulacená V8
 

Vydáno pro město Český Krumlov.

 

Kniha je věnovaná českokrumlovskému sdruženému klášteru minoritů a klarisek od jehož založení uběhlo právě 665 let, a jehož areál v letech 2014 a 2015 prošel náročnou revitalizací. Publikace čtenáři nabízí soubor celkem devatenácti kapitol předních odborníků z řady vědních oblastí ve snaze podat co možná nejkomplexnější a nejaktuálnější pohled na historii, stavební dějiny, architekturu, výtvarné umění či hudbu pěstovanou v krumlovském dvojklášteří ve vztahu k  minoritskému řádu a jeho působení v Čechách a na Moravě. První část monografie je věnována architektuře kláštera a jeho stavebním dějinám, a to jak interpretovaných ve světle archivních pramenů, tak vkontextu minoritského stavitelství v Čechách a ve střední Evropě. Další kapitoly se věnují jak specifickým problémům architektury obou klášterů, tak například konceptu obnovy rozsáhlých klášterních zahrad, nebo referují o archeologickém a dendrochronologickém průzkumu v areálu dvojklášteří. Druhá část knihy se soustřeďuje na oblast zbožnosti, výtvarného umění, hudby a vzdělanosti. Předkládané studie pojednávají například o rukopisných sbírkách v knihovnách kláštera, či o jeho bohatém hudebním životě, a snaží se krumlovské kláštery a jejich kulturu zachytit v co možná nejširším náboženském a uměleckém kontextu. Poslední studie knihy pak čtenáře seznamuje s Kongregací Školských sester de Notre Dame, jejichž pedagogické působení v Českém Krumlově je nedílně spjato s moderními dějinami kláštera klarisek. Publikaci doprovází řada unikátních černobílých a barevných vyobrazení.