VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - MILITIA EST VITA HOMINIS (16.10.2021 - 23:02)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

EDICE > Mimo edice > MILITIA EST VITA HOMINIS

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

MILITIA EST VITA HOMINIS

MILITIA EST VITA HOMINIS

ISBN 978-80-86829-85-2
Autor – Grollová Jana, Rywiková Daniela
Vydání – 2013
Počet stran – 312
Jazyk – český
Cena – 390 Kč
Vazba – celoplátěná vazba kulacená V8
Formát – 170×245
 

Spoluvydavatel díla je Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta

 

Knihu tvoří dvě samostatné studie pojednávající o naukách o sedmi smrtelných hříších a sedmi skutcích milosrdenství a jejich reflexi v písemných pramenech a v umění českého středověku. První z nich je věnována počátkům nauk ve starověku a následně srovnání pojednání o neřestech s učením o ctnostech, na němž lze demonstrovat východiska pro formování učení o sedmi skutcích milosrdenství, hrajících zásadní roli v pastorační praxi vrcholného a pozdního středověku. Další kapitoly zaměřené exkluzivně na české prostředí analyzují díla laických myslitelů a další homiletické literatury 15. století. Následující umělecko-historická studie čtenáře seznámí s reflexí nauk o sedmi smrtelných hříších a sedmi skutcích milosrdenství v umění evropského středověku na pozadí historicko-náboženského kontextu doby vrcholného a pozdního středověku. Pozornost je věnována zobrazování sedmi smrtelných hříchů a skutků milosrdenství v české knižní i monumentální malbě, stejně jako některým zajímavým otázkám, jež se zobrazováním hříchů a skutků v pozdním středověku souvisejí. Patří mezi ně například role moralizující ikonografie ve středověké pastorační praxi nebo originální a nezřídka excentrickávizuální schémata v prostředí středověkého kláštera.