VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - PÁNI Z ROŽMBERKA 1250–1520. JIŽNÍ ČECHY VE STŘEDOVĚKU (31.03.2023 - 22:04)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

EDICE > Mimo edice > PÁNI Z ROŽMBERKA 1250–1520. JIŽNÍ ČECHY VE STŘEDOVĚKU

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

PÁNI Z ROŽMBERKA 1250–1520. JIŽNÍ ČECHY VE STŘEDOVĚKU

PÁNI Z ROŽMBERKA 1250–1520. JIŽNÍ ČECHY VE STŘEDOVĚKU

ISBN 978-80-86829-70-8
Autor – Lavička Roman, Šimůnek Robert
Vydání – 2011
Počet stran – 356
Jazyk – český
Cena – 470 Kč
Vazba – celoplátěná vazba kulacená V8
Formát – 165×225
 

Kniha rozčleněná do dvou částí se nesnaží přinést zhuštěný výklad rodových dějin Rožmberků, ale především naznačit jejich kulturněhistorický rámec. První oddíl nazvaný „Páni z Rožmberka 1250-1520" zahrnuje nejen osudy osmi generací rodu, ale i kapitoly věnované majetkové držbě, uplatnění Rožmberků v zemských, dvorských a církevních hierarchiích, připomíná sňatkovou politiku a deklarace příbuzenských vazeb, věnuje se rovněž rožmberským hradům a rezidencím, klášterům a rodovým nekropolím, připomíná vzdělanost a kulturní mecenát, a v neposlední řadě se zabývá i rodovými tradicemi.

    Druhý oddíl přináší pod názvem „Kostel a kostelní okrsek jako sociální prostor" sondu do problematiky sociálních dějin pozdně středověkých Čech na základě písemných i hmotných pramenů z obvodu rožmberské domény. Mapuje úhly pohledu a souvislosti, v nichž lze nahlížet na prostor středověkého kostela a dění v něm i v jeho bezprostředním okolí. Studie přináší rozbor farní sítě a církevní územněsprávní struktury, pohled na situaci farářů, zabývá se všedními a mimořádnými okamžiky života farní obce. Pozornost je věnována způsobu vzniku a založení kostela, jeho podobě i typologii v rámci rožmberského dominia s přihlédnutím k osudům těch, kteří je budovali, tedy dnes převážně anonymní kameníci a umělci.

     Závěr tvoří zakotvení přítomné práce do širšího rámce aktuálního studia dějin rodu Rožmberků a jejich domény, s přehledem literatury k tématům, jež v knize mohla být pojednána jen okrajově.