VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - V NAŠEM PONÍŽENÉM ZPŮSOBU. Kati, rasi a biřici v raněnovověkých městech východních Čech (04.10.2022 - 15:26)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

EDICE > Mimo edice > V NAŠEM PONÍŽENÉM ZPŮSOBU. Kati, rasi a biřici v raněnovověkých městech východních Čech

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

V NAŠEM PONÍŽENÉM ZPŮSOBU. Kati, rasi a biřici v raněnovověkých městech východních Čech

V NAŠEM PONÍŽENÉM ZPŮSOBU. Kati, rasi a biřici v raněnovověkých městech východních Čech

ISBN 978-80-88030-61-4
Autor – Pultarová Marie
Vydání – 1
Počet stran – 256
Jazyk – český
Cena – 360 Kč
Vazba – brožovaná lepená V2
Formát – 155×206
 

Kati, rasi a biřici spolu s jejich rodinami měli patřit mezi osoby na okraji raně novověké společnosti. Do jaké míry tomu tak skutečně ovšem bylo, ukazuje na praxi východočeských měst kniha V našem poníženém způsobu. Pozornost je zaměřená na praktické dopady nečisté profese a fungování daných jedinců v prostoru města i panství. Čtenář je rovněž seznámen s perspektivou formálních i osobních kontaktů neboli rekonstrukcí sociálních sítí a životem „snížené" rodiny, postavením jednotlivých členů včetně ženy a obecně s rodinnými strategiemi této sociální skupiny.