VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - ČESKÉ ZEMĚ A JEJICH OBYVATELÉ OČIMA ROMÁNSKÉHO SVĚTA 16.–17. STOLETÍ (25.07.2024 - 18:04)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

ČESKÉ ZEMĚ A JEJICH OBYVATELÉ OČIMA ROMÁNSKÉHO SVĚTA 16.–17. STOLETÍ

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

ČESKÉ ZEMĚ A JEJICH OBYVATELÉ OČIMA ROMÁNSKÉHO SVĚTA 16.–17. STOLETÍ

ČESKÉ ZEMĚ A JEJICH OBYVATELÉ OČIMA ROMÁNSKÉHO SVĚTA 16.–17. STOLETÍ

ISBN 978-80-86829-53-1
Autor – Kašparová Jaroslava
Vydání – první
Počet stran – 336
Jazyk – český
Cena – 350 Kč
Formát – 165×225
 

Jaká byla reflexe českých zemí a Čechů příslušníky tehdejší románské Evropy? Byli ovlivněni tradičními představami utvořenými na základě historické literatury předcházejících období, které představovaly české země jako lokalitu, v níž žijí potomci Husa a Jeronýma Pražského, prostor poznamenaný husitskými válkami i přetrvávajícím kacířstvím, nebo byli schopni tento stereotyp překonat a vytvořit si na základě svých životních přímých i nepřímých zkušeností pohled jiný, odpovídající nejen historickému kontextu doby, ale též jejich odlišné kulturní mentalitě? Představovaly české země vzdálenou exotickou krajinu obydlenou nenapravitelnými heretiky, oblast vyznačující se drsným klimatem, udatností i zbabělostí vojenských armád či nadměrným pitím a obžerstvím především mužské části obyvatelstva?

Publikace přináší na základě různé dobové tištěné produkce vydané v zemích románského světa (Francie, Itálie, Španělska, Portugalska i dalších románských území) obraz českých zemí a jejich obyvatel tak, jak si jej v 16. a 17. století utvářeli nejen jejich návštěvníci, ale i ti, kteří se k nám nikdy nepodívali. Čtenáře přivádí k zamyšlení nad otázkami, které jsou aktuální i dnes - tj. jak jsme se jevili obyvatelům raně novověké románské Evropy a proč.