VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - Fukala Radek (24.03.2019 - 08:43)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

AUTOŘI > Fukala Radek

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. II. díl 1630–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. II. díl 1630–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua

(Tragédie kontinentálního konfliktu)

Vyšlo 6. 11. 2018

ISBN 978-80-88030-30-0
Autor – Fukala Radek
Cena – 399 Kč
 
více informací ...
TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. I. díl 1618–1629. Pod vítězným praporem habsburské moci.

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. I. díl 1618–1629. Pod vítězným praporem habsburské moci.

(Od lokálních konfliktů k velké válce)

Vyšlo 20. 3. 2018

ISBN 978-80-88030-26-3
Autor – Fukala Radek
Cena – 399 Kč
 
více informací ...
KONEC ZIMNÍHO KRÁLOVSTVÍ a poslední ohniska odporu

KONEC ZIMNÍHO KRÁLOVSTVÍ a poslední ohniska odporu


Vyšlo 3. 6. 2016

ISBN 978-80-88030-13-3
Autor – Fukala Radek
Cena – 599 Kč
 
více informací ...
TŘICETILETÁ VÁLKA

TŘICETILETÁ VÁLKA

NEBO VŠEOBECNÝ EVROPSKÝ KONFLIKT 17. STOLETÍ?
Otázky, úvahy a problémy

Vyšlo 6. 6. 2013, ROZEBRÁNO

ISBN 978-80-86829-81-4
Autor – Fukala Radek
Cena – 330 Kč
 
více informací ...
JAN JIŘÍ KRNOVSKÝ

JAN JIŘÍ KRNOVSKÝ

Stavovské povstání a zápas s Habsburky

3. svazek edice: Osobnosti českých a moravských dějin

ROZEBRÁNO

ISBN 80-86829-11-1
Autor – Fukala Radek
Cena – 250 Kč
 
více informací ...
SLEZSKO NEZNÁMÁ ZEMĚ KORUNY ČESKÉ

SLEZSKO NEZNÁMÁ ZEMĚ KORUNY ČESKÉ

Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740

2. svazek edice IMXI – České dějiny

ROZEBRÁNO

ISBN 978-80-86829-23-4
Autor – Fukala Radek
Cena – 490 Kč
 
více informací ...
BITVA U LÜTZENU 16. 11. 1632

BITVA U LÜTZENU 16. 11. 1632

4. svazek edice ÚTRAPY A HRŮZY TŘICETILETÉ VÁLKY

Vyjde jaro 2019

ISBN 978-80-88030-37-9
Autor – Fukala Radek
Cena – 0 Kč
 
více informací ...