VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. II. díl 1630–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua (19.08.2018 - 11:34)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. II. díl 1630–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. II. díl 1630–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. II. díl 1630–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua

ISBN 978-80-88030-30-0
Autor – Fukala Radek
Vydání – 1
Počet stran – 265
Jazyk – český
Cena – 400 Kč
Vazba – celoplátěná vazba, rovná V8
 

Druhý díl sleduje švédský nástup, začínající pohromy císaře v říšské politice a v neposlední řadě francouzské pojímání válečného dění, jež mu vtisklo širší mezinárodněpolitický charakter. Toto bouřlivé období je úzce propojeno také s českou minulostí, protože v konečném výsledku, ve Vestfálském míru, bylo neblaze rozhodnuto v neprospěch české otázky a pobělohorského exilu. Předložená publikace je určena pro poučenou čtenářskou obec. Autor se v ní snažil barvitě zachytit a stručně charakterizovat klíčové problémy a události tohoto dramatického a zajímavého období.

 

cena a počet stran - orientačně