VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. II. díl 1630–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua (27.05.2024 - 18:47)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. II. díl 1630–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. II. díl 1630–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua

TŘICETILETÁ VÁLKA 1618–1648. II. díl 1630–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua

ISBN 978-80-88030-30-0
Autor – Fukala Radek
Vydání – 1
Počet stran – 240
Jazyk – český
Cena – 399 Kč
Vazba – celoplátěná vazba, rovná V8
 

Druhý díl sleduje švédský nástup, začínající pohromy císaře v říšské politice a v neposlední řadě francouzské pojímání válečného dění, jež mu vtisklo širší mezinárodněpolitický charakter. Toto bouřlivé období je úzce propojeno také s českou minulostí, protože v konečném výsledku, ve Vestfálském míru, bylo neblaze rozhodnuto v neprospěch české otázky a pobělohorského exilu. Předložená publikace je určena pro poučenou čtenářskou obec. Autor se v ní snažil barvitě zachytit a stručně charakterizovat klíčové problémy a události tohoto dramatického a zajímavého období.

 

 

z obsahu:

I. Švédská válka 1630–1635

Lev severu

Úspěchy švédských a saských zbraní

Švédský král a Valdštejnova strategie: souboj titánů

Valdštejnův pád

Konec Švédské války

II. Ruská část Třicetileté války? Smolenská válka (30. 9. 1632 – 27. 5. 1634)

Švédsko-ruské námluvy

Ruská fáze Smolenské války

Polská fáze Smolenské války

III. Francouzská válka 1635–1648

Richelieuovy politické snahy o převahu v Evropě

Rok Corbie a nástup císaře Ferdinanda III.

Švédský diverzní vpád do zemí Koruny české

Překvapivé údery a blesková tažení generála Torstenssona

Švédsko-dánská válka a konec slávy španělských tercií

Bitva u Jankova a další řinčení zbraní

Poslední dějství velké války

IV. Vestfálský mír

Diplomacie na cestě k všeobecnému míru

Mocenské a územní změny

Zlom v dějinách mezinárodní diplomacie

Konfesijní důsledky Vestfálského míru

Následky třicetiletého konfliktu a evropský kontinent po válce