VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - KARDINÁL FRANTIŠEK DITRICHŠTEJN 1570–1636 (25.07.2024 - 18:13)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

KARDINÁL FRANTIŠEK DITRICHŠTEJN 1570–1636

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

KARDINÁL FRANTIŠEK DITRICHŠTEJN 1570–1636

KARDINÁL FRANTIŠEK DITRICHŠTEJN 1570–1636

ISBN 978-80-86829-30-2
Autor – Balcárek Pavel †
Vydání – 2007
Počet stran – 264
Cena – 350 Kč
Formát – 205×150
 

František Ditrichštejn, kardinál a olomoucký biskup prožil svůj život v době velkých změn, sám často udával směr dalšího vývoje, především na Moravě. Nekonečné střety katolíků a nekatolíků, stavovské povstání, jeho porážka a následný vývoj, který změnil zemi tak, že ji náhodně přijíždějící emigranti těžko poznávali.


Obsah knihy:

1. Mládí a původ kardinála. Jeho nástup do služeb církve.

2. Ditrichštejn kardinálem a biskupem.

3. Ditrichštejnův příjezd na Moravu a vstup do veřejného života.

4. Poměry na Moravě a biskupství olomoucké na počátku vlády kardinála Ditrichštejna.

5. Ditrichštejnova legace do Říma. Jeho poměr k nunciovi Spinellimu.

6. Předbělohorská rekatolizace země.Kardinálův fanatismus.Události v Opavě.

7. Kardinálovo Zpovědní zrcadlo a Morava.

8. Kardinálova účast na konkláve v Římě v roce 1605.

9. Kardinál se angažuje ve prospěch Matyáše. Sblížení s Žerotínem.

10. Předbělohorský nástup katolické kliky na Moravě. Kardinál pravou rukou Ferdinanda II.

11. Stavovský převrat v Brně v roce 1619. Pokus o defenestraci kardinála. Kardinálův útěk do Vídně.

12. Fridrich Falcký v Brně. Bílá hora.

13. Gubernátorem Moravy.Potrestání zpronevěřilých manů.

14. Kardinál a mladá vdova. Morava válečným bojištěm.

15. Nuncius Caraffa. Vyhnání novokřtěnců. Nekompromisní rekatolizace Moravy.

16. Kardinál se přimlouvá za mírnější tresty rebelům. Konfiskace. Potlačení povstání Valachů.

17. Kardinálova účast na ústavní reformě Českého království. Jmenování gubernátorem Vídně. Královská korunovace v Praze.

18. Animozita Valdštejnova vůči kardinálovi. Patenty proti nekatolické šlechtě. Poprava Václava Bítovského v Brně. Konec ambasády Caraffy.

19. Povolání piaristů na Moravu. Kardinál nejpřednějším mecenášem umění na Moravě. Hudební dění v Mikulově.

20. Morava zásobuje Valdštejnovu armádu. Strach z Valdštejna.

21. Kardinálovy úspěchy v rekatolizaci země. Úřad protektora Germanie. Komise teologů pod předsednictvím kardinála a pražský mír se Saskem. Morava nadále obilnicí armád.

22. Kardinálovo velké zklamání a smrt.

23. Kardinálův význam pro dějiny Moravy.Tragedie jeho života.

Exkurz: Kardinál a úprava krajiny v Mikulově i okolí. Inspirační zdroje z Itálie.