VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - KRÁLOVSKÝ DVŮR VÁCLAVA II. (25.07.2024 - 17:37)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

EDICE > Mimo edice > KRÁLOVSKÝ DVŮR VÁCLAVA II.

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

KRÁLOVSKÝ DVŮR VÁCLAVA II.

KRÁLOVSKÝ DVŮR VÁCLAVA II.

ISBN 978-80-86829-73-9
Autor – Dvořáčková-Malá Dana
Vydání – 2011
Počet stran – 348
Jazyk – český
Cena – 350 Kč
Vazba – celoplátěná vazba kulacená V8
Formát – 165×225
 

(332 stran + 16 stran barevné přílohy, 17 barevných, 54 černobílých vyobrazení, 1 mapa)

 

Kniha věnovaná královskému dvoru Václava II. přináší dosud nezpracované téma ze života předposledního přemyslovského panovníka. Život dvorské společnosti vrcholného středověku odhaluje ve třech stěžejních směrech. Nejprve ve smyslu identifikace členů dvora, ať už se jedná o královskou rodinu, světskou nobilitu, zástupce církve či sloužící. S tím souvisí i jejich postavení a činnost v okolí Václava II., např. v rolích dvorských hodnostářů, rádců, osobních služebníků, bavičů nebo literátů. Život ve smyslu všedních dní a slavností tvoří druhou linii představení dvora, kam vedle velkolepostí festivit patří zamyšlení nad materiálním zajištěním běžného chodu, postavením dětí na dvoře i v panovnické rodině, nebo pohled do ženského světa. Nedílně je v rámci každodennosti sledována módní dvorská-rytířská kultura, a to jak na poli literárním v podobě dvorských eposů či básní, tak její přímé uplatňování v praxi - nejčastěji formou oblíbených turnajů či přednesem literárních děl. Publikaci uzavírá ve třetí rovině zachycení dvora v prostorových souvislostech, tj. nejen v sídlech a na cestách, ale i ve smyslu pojetí soukromého či veřejného prostoru, domova panovníka a jeho nejbližších.

 

Kniha vyšla s finanční podporou Historického ústavu AV ČR.