VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - ROŽMBERSKÉ KRONIKY KRÁTKÝ A SUMMOVNÍ VÝTAH OD VÁCLAVA BŘEZANA (19.06.2024 - 22:19)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

ROŽMBERSKÉ KRONIKY KRÁTKÝ A SUMMOVNÍ VÝTAH OD VÁCLAVA BŘEZANA

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

ROŽMBERSKÉ KRONIKY KRÁTKÝ A SUMMOVNÍ VÝTAH OD VÁCLAVA BŘEZANA

ROŽMBERSKÉ KRONIKY KRÁTKÝ A SUMMOVNÍ VÝTAH OD VÁCLAVA BŘEZANA

ISBN 80-86829-10-3
Autor – Kubíková Anna
Vydání – 2005
Počet stran – 304
Cena – 150 Kč
Formát – 242×168
 

Edice původního rukopisu Václava Březana, archiváře a kronikáře posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka. Jedná se o výtah z jim připravované Rožmberské kroniky. Tento tzv. Summovní výtah připravil pro posledního Rožmberka Petra Voka, který se dopsání celého díla nedožil. Z tohoto díla se ovšem zachovala pouze část věnovaná již zmíněným posledním Rožmberkům. Díky zachování Summovního výtahu známe obsah celého díla. Původní text Václava Březana je doplněn rozsáhlým komentářem, poznámkami, literaturou a obrazovou přílohou.

Z obsahu knihy

EDICE

CAPUT I. O knížeti vlaském Vítkovi, kterýž se nejprve do těchto krajin dostal.

CAPUT II. O panu Vokovi, fundátoru [zakladateli] kláštera vyšebrodskýho.

CAPUT III. O panu Jindřichovi.

CAPUT IV. O panu Petrovi mnichovi, pánu udatným.

CAPUT V. O panu Oldřichovi a páních bratřích, obnovovatelích domu rožmberskýho.

CAPUT VI. O panu Jindřichovi z Rožmberka, pánu mocným.

CAPUT VII. O panu Oldřichovi, pánu mnohé války vystálým.

CAPUT VIII. O panu Janovi, pánu pokojným.

CAPUT IX. O panu Vokovi se pány bratřími jeho, osiřalým.

CAPUT X. O panu Joštovi, pánu dobromyslným a páních bratřích Jeho Milosti.

CAPUT XI. O Jich Milostech páních bratřích vlastních, panu Vilémovi a panu Petrovi Vokovi, kratičké navrženíčko.