VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - S ÚDĚLEM PROSEBNÍKA (27.05.2024 - 17:04)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

S ÚDĚLEM PROSEBNÍKA

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

S ÚDĚLEM PROSEBNÍKA

S ÚDĚLEM PROSEBNÍKA

ISBN 978-80-86829-83-8
Autor – Tikovský Ondřej
Vydání – 2013
Počet stran – 352
Jazyk – český
Cena – 450 Kč
Vazba – celoplátěná vazba kulacená V8
Formát – 155×225
 

Vydáno pro Univerzitu Hradec Králové.

 

Pobělohorské období přineslo společnosti českých zemí rozsáhlé změny, přičemž obzvlášť významné zásahy se týkaly šlechty. Mnozí její příslušníci byli potrestáni konfiskací majetku a řada rodů ustoupila z dějinné scény. Kniha nabízí pohled na zdánlivě známé a v literatuře vícekrát zpracované téma těchto majetkových postihů z druhé strany, tedy z roviny restitučních snah pokutovaných, kteří nepřijali nový úděl s odevzdaností a pokoušeli se jej změnit. Geografický rámec práce tvoří historický Hradecký kraj. Autor představuje typologicky utříděné případy šlechticů čelících ochuzení a ztrátě prestiže vedením vleklých snah o uchování alespoň části rodového majetku. Podrobně sledované formální i neformální vazby a zejména postoje, argumentace a strategie protagonistů kauz i státního aparátu ukazují individuální osudy potrestaných v celospolečenských souvislostech a současně odrážejí dobovou mentalitu šlechty.