VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - STOPY ZAPOMENUTÉHO LIDU (27.05.2024 - 18:38)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

EDICE > IMXI – Světové dějiny > STOPY ZAPOMENUTÉHO LIDU

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

STOPY ZAPOMENUTÉHO LIDU

STOPY ZAPOMENUTÉHO LIDU

ISBN 80-86829-18-9
Autor – Hrabová Libuše
Vydání – 2006
Počet stran – 328
Cena – 390 Kč
Formát – 230×160
 

Dějiny polabských Slovanů, tak jak je zachytili pisatelé dobových kronik Widukind, Thietmar Meziborský, Adam Brémský, Bavorský geograf a Ibrahim Ibn Jakub. Kniha informuje o příchodu Slovanů a jejich usídlení v oblasti, o politické a náboženské organizaci a cestě k neodvratnému zmaru.

Kniha poukazuje dále na stav v raném novověku a v novověku, po zániku národní identity. Poslední kapitola je věnovaná Lužici a Lužickým Srbům.