VEDUTA

VEDUTA-NAKLADATELSTVI.cz - ZROZENÍ BAŤOVY PRŮMYSLOVÉ METROPOLE (27.05.2024 - 18:03)

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ VEDUTA

EDICE > Mimo edice > ZROZENÍ BAŤOVY PRŮMYSLOVÉ METROPOLE

Bohumír Němec – Veduta
Tel.: +420 387 986 140
Mob.: +420 724 245 135
E-mail: veduta@volny.cz

ZROZENÍ BAŤOVY PRŮMYSLOVÉ METROPOLE

ZROZENÍ BAŤOVY PRŮMYSLOVÉ METROPOLE

ISBN 978-80-86829-42-5
Autor – Ševeček Ondřej
Vydání – 2009
Počet stran – 416
Cena – 449 Kč
Formát – 220×162
 

Spoluvydavatel knihy: Filozofická fakulta, Ostravské univerzity v Ostravě. Autor: PhDr. Ondřej Ševeček PhD. (Filozofický ústav AV ČR). Odborní recenzenti: prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc., PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Vydání bylo podpořeno finančním darem společnosti Baťa a. s.

 

V zapadlém koutu jihovýchodní Moravy vzniklo v krátkém období dvou meziválečných desetiletí město, jež bylo řadou současníků považováno za modelový příklad řešení podstatných sídelních a sociálních problémů rodící se moderní průmyslové civilizace. Mužem, který investoval nemalé prostředky do jeho budování, byl úspěšný český podnikatel Tomáš Baťa (1876–1932). Jeho firma patřila v meziválečné éře k nejprogresivnějším podnikům na evropském kontinentu, a to nejen s ohledem na zavádění moderních výrobních postupů, ale také díky širokému uplatnění progresivních metod v oblasti moderního managementu a sociální péče o zaměstnance. V souladu s komplexní sociální vizí Tomáše Bati byl „nový Zlín“ projektován předními architekty své doby do podoby zahradního města moderního typu, jež mělo vzorovým způsobem ztvárňovat pracovní podmínky a životní styl zaměstnanců racionalizovaného průmyslu. Specifické okolnosti, za nichž sídelní město Baťova koncernu vznikalo, umožnily uskutečnit v jeho prostoru nejen unikátní architektonické a urbanistické vize, ale také velmi efektivně působit na utvářející se městskou společnost. Kniha se snaží o systematické postižení podstatných aspektů formování unikátního městského prostoru, který na jedné straně zhmotňoval v očích mnoha současníků dobové představy o ideálu moderního průmyslového uspořádání a na druhé straně představoval pro řadu tehdejších kritiků (zejména z řad levicové inteligence, odborového hnutí, ale účelově i Baťovy konkurence) ztělesnění kapitalistické krutovlády.